zDolny Ślązak - (użytkownik niezalogowany)
Konkursy realizowane są w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień.

Aktualności:

Treść komunikatuData ogłoszenia

Szanowni Państwo,

w zakładce DOKUMENTY został umieszczony plik MIEJSCA PRZEPROWADZANIA FINAŁÓW. Prosimy o zapoznanie się i przekazanie informacji uczniom i ich rodzicom.

Dodatkowe informacje, niezbędne do wydania zaświadczeń laureatów i finalistów, koordynatorzy szkolni będą mogli uzupełnić po ogłoszeniu wyników.

Gala konkursów, w trakcie której laureaci otrzymają zaświadczenia i dyplomy, została zaplanowana na 11 maja. Zaproszenia dla laureatów zostaną wysłane na konta koordynatorów. Zaświadczenia finalistów zostaną przesłane do szkół.

2023-03-02

Szanowni Państwo,

została przeprowadzona kwalifikacja do etapu finałowego (wojewódzkiego) konkursów z chemii, biologii, geografii i historii.

Progi kwalifikacyjne z poszczególnych przedmiotów wyniosły:

chemia - 32 punkty
biologia - 28 punktów
geografia - 27 punktów
historia - 23 punkty


Prace uczestników oraz informacje o kwalifikacjach zostały umieszczone na kontach koordynatorów szkolnych w zakładce UCZEŃ.

Prosimy o udostępnienie uczniom skanów prac. Klucze odpowiedzi i schematy oceniania dostępne są w zakładce ARKUSZE na stronie konkursów.

W przypadku prac z historii skanowano tylko te strony, które były sprawdzane, czyli  s. 1 i 6. Jeżeli odpowiedzi nie zostały przeniesione do karty odpowiedzi, czlonkowie Wojewódzkiej Komisji Konkursowej uznawali prawidłowe odpowiedzi zaznaczone w arkuszu.

W zakładce DOKUMENTY znajduje się szczegółowy harmonogram etapów finałowych, które zostaną przeprowadzone we Wrocławiu.

Szczegółowe informacje dotyczące miejsc przeprowadzania etapów finałowych zostaną umieszczone w zakładce DOKUMENTY do 3 marca.

Gratulujemy wszystkim uczestniczkom i uczestnikom konkursów osiągniętych wyników.

2023-02-06

Szanowni Państwo,

zostały wprowadzone zmiany w harmonogramie konkursów: z matematyki - finał rozpocznie się o 12.00 oraz z chemii - finał został przeniesiony na 25.03 na godz. 11.00. Finał chemiczny odbędzie się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego i będzie się składał z części teoretycznej i laboratoryjnej.

Szczegółowe informacje na temat miejsc przeprowadzania finałów zostaną przekazane 3 marca. Wszyskie finały konkursów odbędą się we Wrocławiu i będą przeprowadzane tylko w formie pisemnej.

2023-02-06

Szanowni Państwo,

została przeprowadzona kwalifikacja do etapu finałowego (wojewódzkiego) konkursów z języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki oraz fizyki.

Progi kwalifikacyjne z poszczególnych przedmiotów wyniosły:

język polski - 28 punktów
język angielski - 30 punktów
język niemiecki - 30 punktów
matematyka - 12 punktów
fizyka - 21 punktów

Prace uczestników oraz informacje o kwalifikacjach zostały umieszczone na kontach koordynatorów szkolnych w zakładce UCZEŃ.

Prosimy o udostępnienie uczniom skanów prac. Klucze odpowiedzi i schematy oceniania dostępne są w zakładce ARKUSZE na stronie konkursów.

W przypadku prac z języków obcych skanowano tylko te strony, które były sprawdzane, czyli s. 1 w przypadku języka angielskiego oraz s. 1 i 6 w przypadku języka niemieckiego. Jeżeli odpowiedzi nie zostały przeniesione do karty odpowiedzi, czlonkowie Wojewódzkiej Komisji Konkursowej uznawali prawidłowe odpowiedzi zaznaczone w arkuszu.

W zakładce DOKUMENTY znajduje się szczegółowy harmonogram etapów finałowych, które zostaną przeprowadzone we Wrocławiu.

Szczegółowe informacje dotyczące miejsc przeprowadzania etapów finałowych zostaną umieszczone w zakładce DOKUMENTY do 3 marca.

Kwalifikacje z chemii, biologii, geografii oraz historii zostaną ogłoszone 6 lutego.

Gratulujemy wszystkim uczestniczkom i uczestnikom konkursów osiągniętych wyników.

2023-01-30

Szanowni Państwo,

zostały przeprowadzone powiatowe etapy konkursów. Bardzo dziękujemy dyrektorom, nauczycielom i pracownikom wszystkich placówek za zaangażowanie, współpracę i sprawny przebieg II etapu. Skany sprawdzonych prac uczniów będą przesłane na konta koordynatorów.

Pierwsze informacje o przeprowadzeniu kwalifikacji zostaną opublikowane w aktualnościach 30.01.

2023-01-20

Szanowni Państwo,

w zakładce DOKUMENTY zostały zamieszczone informacje o miejscach przeprowadzenia etapów powiatowych konkursów.

Przypominamy, że uczniowie muszą mieć przy sobie legitymacje oraz znać swój KOD, który będą wpisywać na arkuszach. KOD jest widoczy po ściągnięciu listy uczniów zakwalifikowanych z konta koordynatora - ikona POBIERZ.

Prosimy o przyjeżdżanie na godz. 11.30 ze względów organizacyjnych. Placówki nie zapewniają miejsc parkingowych.

2022-12-20

Szanowni Państwo,

na liście miejsc przeprowadzenia etapu powiatowego we Wrocławiu konkursów z języka angielskiego i matematyki została wprowadzona korekta adresu placówki:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa "International Primary School"  IPS Campus II  ul. Powstańców Śląskich 15-17.

2022-12-20

Szanowni Państwo,

informujemy, że zmieniły się linki do podanych w regulaminach materiałów do konkursów z języka angielskiego (s.52) i niemieckiego (s.58). Linki zostały zaktualizowane w regulaminach przedmiotowych, materiały pozostały bez zmian.

2022-12-05

Szanowni Państwo,

zakończono kwalifikacje do etapów powiatowych konkursów. Dziękujemy Wszystkim za przeprowadzenie etapów szkolnych, a uczestniczkom i uczestnikom gratulujemy wyników.

Etapy powiatowe zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem znajdującym się w zakładce DOKUMENTY. Lista miejsc przeprowadzania konkursów zostanie opublikowana do 20 grudnia.

Wymagania na kolejny etap konkursów znajdują się w regulaminach przedmiotowych.

2022-11-16

Szanowni Państwo,

zgodnie z regulaminem została przeprowadzona kwalifikacja do etapu powiatowego konkursu z historii. Listy osób zakwalifikowanych znajdują się na kontach koordynatorów. Prosimy o przekazanie informacji uczestniczkom i uczestnikom oraz zapoznanie ich z wymaganiami na etap powiatowy, które znajdują się w regulaminach przedmiotowych.


Dziękujemy Wszystkim za przeprowadzenie etapu szkolnego konkursu, a uczestniczkom i uczestnikom gratulujemy wyników.

2022-11-15

Szanowni Państwo,

zgodnie z regulaminem została przeprowadzona kwalifikacja do etapu powiatowego konkursu z geografii. Listy osób zakwalifikowanych znajdują się na kontach koordynatorów. Prosimy o przekazanie informacji uczestniczkom i uczestnikom oraz zapoznanie ich z wymaganiami na etap powiatowy, które znajdują się w regulaminach przedmiotowych.


Dziękujemy Wszystkim za przeprowadzenie etapu szkolnego konkursu, a uczestniczkom i uczestnikom gratulujemy wyników.

2022-11-14

Szanowni Państwo,

zgodnie z regulaminem została przeprowadzona kwalifikacja do etapu powiatowego konkursu z biologii. Listy osób zakwalifikowanych znajdują się na kontach koordynatorów. Prosimy o przekazanie informacji uczestniczkom i uczestnikom oraz zapoznanie ich z wymaganiami na etap powiatowy, które znajdują się w regulaminach przedmiotowych.


Dziękujemy Wszystkim za przeprowadzenie etapu szkolnego konkursu, a uczestniczkom i uczestnikom gratulujemy wyników.

2022-11-08

Szanowni Państwo,

zgodnie z regulaminem została przeprowadzona kwalifikacja do etapu powiatowego konkursu z chemii. Listy osób zakwalifikowanych znajdują się na kontach koordynatorów. Prosimy o przekazanie informacji uczestniczkom i uczestnikom oraz zapoznanie ich z wymaganiami na etap powiatowy, które znajdują się w regulaminach przedmiotowych.


Dziękujemy Wszystkim za przeprowadzenie etapu szkolnego konkursu, a uczestniczkom i uczestnikom gratulujemy wyników.

2022-11-07

Szanowni Państwo,

zgodnie z regulaminem została przeprowadzona kwalifikacja do etapu powiatowego konkursu z fizyki. Listy osób zakwalifikowanych znajdują się na kontach koordynatorów. Prosimy o przekazanie informacji uczestniczkom i uczestnikom oraz zapoznanie ich z wymaganiami na etap powiatowy, które znajdują się w regulaminach przedmiotowych.


Dziękujemy Wszystkim za przeprowadzenie etapu szkolnego konkursu, a uczestniczkom i uczestnikom gratulujemy wyników.

2022-11-07

Szanowni Państwo,

zgodnie z regulaminem została przeprowadzona kwalifikacja do etapu powiatowego konkursu z matematyki. Listy osób zakwalifikowanych znajdują się na kontach koordynatorów. Prosimy o przekazanie informacji uczestniczkom i uczestnikom oraz zapoznanie ich z wymaganiami na etap powiatowy, które znajdują się w regulaminach przedmiotowych.


Dziękujemy Wszystkim za przeprowadzenie etapu szkolnego konkursu, a uczestniczkom i uczestnikom gratulujemy wyników.

2022-11-02

Szanowni Państwo,

prosimy zwrócić uwagę na odpowiedzi w kluczu z biologii.  Klucz opublikowany w sobotę został zmodyfikowany w zad. 17 B oraz 18 C.

Klucz został zaktualizowany.

2022-10-31

Szanowni Państwo,

zgodnie z regulaminem została przeprowadzona kwalifikacja do etapu powiatowego konkursu z języka niemieckiego. Listy osób zakwalifikowanych znajdują się na kontach koordynatorów. Prosimy o przekazanie informacji uczestniczkom i uczestnikom oraz zapoznanie ich z wymaganiami na etap powiatowy, które znajdują się w regulaminach przedmiotowych.


Dziękujemy Wszystkim za przeprowadzenie etapu szkolnego konkursu, a uczestniczkom i uczestnikom gratulujemy wyników.

2022-10-28

Szanowni Państwo,

zgodnie z regulaminem została przeprowadzona kwalifikacja do etapu powiatowego konkursów z języka polskiego oraz języka angielskiego. Listy osób zakwalifikowanych znajdują się na kontach koordynatorów. Prosimy o przekazanie informacji uczestniczkom i uczestnikom oraz zapoznanie ich z wymaganiami na etap powiatowy, które znajdują się w regulaminach przedmiotowych.


Dziękujemy Wszystkim za przeprowadzenie etapu szkolnego konkursu, a uczestniczkom i uczestnikom gratulujemy wyników.

2022-10-27

Szanowni Państwo,

przypominamy, że wyniki należy wpisać w ciągu 5 dni roboczych:

język polski - do 25.10,  język angielski - do 26.10 , język niemiecki - do 27.10 , matematyka - do 28.10, fizyka - do 3.11 , chemia - do 4.11 , biologia - do 7.11, geografia - do 10.11, historia - do 14.11.

O przeprowadzeniu kwalifikacji do etapu powiatowego poinformujemy Państwa w kolejniej informacji.

2022-10-21

Szanowni Państwo,

prosimy zwrócić uwagę na odpowiedzi w kluczu z języka polskiego w zad. 20 C  i uznawać również odpowiedź - rzeczownik oraz zad. 21 - zdanie 2. - F.

Klucz został zaktualizowany.

2022-10-19

Szanowni Państwo, 

18.10 odbędzie się pierwszy konkurs tegorocznej edycji zDolnego Ślązaka. Przypominamy, że konkursy należy przeprowadzać zgodnie z harmonogramem znajdującym w zakładce DOKUMENTY oraz instrukcją zamieszczoną w regulaminie.
Arkusze konkursowe będą publikowane na kontach koordynatorów o godz. 9.00 dzień przed każdym konkursem.

Klucze odpowiedzi i schematy punktowania do arkuszy będą publikowane dzień po konkursie o godz. 9.00.

Uczniów i ich wyniki należy wprowadzić na kontach koordynatorów w ciągu 5 dni roboczych po przeprowadzeniu konkursu - np. język polski do 25.10.

Protokół w wersji edytowalnej znajduje się w zakładce DOKUMENTY.

Życzymy Państwu powodzenia w organizacji konkursów, a uczniom jak najlepszych wyników!

2022-10-17

Szanowni Państwo,

zakończyła się rejestracja szkół w systemie. Prosimy wybranych koordynatorów o zalogowanie się na stronie konkursów i aktywowanie kont. Jeżeli nie otrzymali Państwo informacji dotyczących logowania, prosimy skorzystać z opcji odzyskania hasła w zakładce LOGOWANIE. Przyczyną nieotrzymania wiadomości może być również błędne wpisanie adresu e-mail. W takim przypadku należy go poprawić na platformie edu.kuratorium.wroclaw.pl. Należy również sprawdzić, czy w panelu koordynatora widnieją nazwy przedmiotów, do których zostali Państwo przypisani.

Arkusze będą aktywne na kontach koordynatorów jeden dzień przed terminem danego konkursu. Konkursy należy przeprowadzić w podanych w harmonogramie terminach i o wskazanych godzinach. Klucz odpowiedzi i schemat oceniania będzie opublikowany na kontach koordynatorów dzień po konkursie.

Wymagania dla poszczególnych przedmiotów można odnaleźć w regulaminie. Na wpisanie informacji z każdego konkursu będzie 5 dni roboczych. Szczegóły dotyczące przeprowadzenia szkolnego etapu konkursu znajdują się w regulaminie. Wzór protokołu będzie dostępny w zakładce DOKUMENTY. Dokumentacja przebiegu etapu szkolnego, karty zgłoszenia oraz prace uczniów przechowywane są w szkole do końca roku szkolnego.

2022-10-05

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji zDolnego Ślązaka. W zakładce DOKUMENTY znajduje się REGULAMIN KONKURSÓW na rok szkolny 2022/2023, HARMONOGRAM oraz KARTA ZGŁOSZENIA .

System rejestracji szkół przez dyrektorów znajduje się na stronie https://edu.kuratorium.wroclaw.pl/. Zgłoszenia będą możliwe do 30 września. Hasła dostępu do kont konkursowych zostaną przesłane na adresy e-mail koordynatorów, wskazane przez dyrektora w zgłoszeniu.

Prosimy o zapoznanie się regulaminem i harmonogramem, zarejestrowanie szkoły, aktywowanie kont koordynatorów oraz przekazanie informacji uczniom i ich rodzicom o kartach zgłoszenia. Uczniowie zainteresowani udziałem w konkursach przynoszą do szkoły wypełnione karty, które stanowią element dokumentacji konkursowej przechowywanej w szkole do końca roku szkolnego.

20.09.2022 r. o godz. 15.00 odbędzie się spotkanie informacyjne (do 45 min.) na platformie Teams dla chętnych koordynatorów szkolnych.


Życzymy udanego roku szkolnego 2022/23!

2022-09-12

Szanowni Państwo, 

już wkrótce rozpocznie się kolejna edycja dolnośląskich konkursów zDolny Ślązak.

Serdecznie zapraszamy dyrektorów, nauczycieli oraz uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII do udziału w tym wydarzeniu edukacyjnym. W roku szkolnym 2022/2023 zostaną przeprowadzone konkursy z języka polskiego, matematyki, historii, fizyki, biologii, chemii, geografii, języka angielskiego oraz języka niemieckiego.

Do 15 września zostanie opublikowany regulamin oraz harmonogram konkursów, a dyrektorzy będą mogli zgłaszać szkoły do udziału w konkursach na stronie edu.kuratorium.wroclaw.pl w terminie do 30 września.

Wszystkie informacje będą publikowane na bieżąco w zakładce AKTUALNOŚCI oraz DOKUMENTY.

Prosimy zwrócić uwagę na zmianę w zakładce KONTAKT. Nowy adres e-mail to - zdolnyslazak@kowroc.pl, nowy numer tel. 506 002 552.


 


 

2022-08-26
Kuratorium Oświaty  Marszałek Województwa Dolnośląskeigo  Dolnosląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

© 2018-2023 zDolny Ślązak