zDolny Ślązak - (użytkownik niezalogowany)
Konkursy realizowane są w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień.

Aktualności:

Treść komunikatuData ogłoszenia
Szanowni Państwo,

ze względu na wprowadzone na obszarze całego kraju nowe obostrzenia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dolnośląski Kurator Oświaty podjął decyzję o zmianie terminów przeprowadzenia etapów powiatowych konkursów zDolny Ślązak.

Nowy harmonogram konkursów zostanie opublikowany na stronie konkursów do 15 grudnia.​
2020-11-05
Szanowni Państwo,

w związku z rozszerzeniem klucza odpowiedzi z języka polskiego w zad. 23 przesłano do koordynatorów informację z prośbą o weryfikację prac tych uczestników, którym zabrakło jednego punktu do osiągnięcia progu kwalifikacyjnego.
Zmiany można wprowadzać do 5.11 do godz. 15.00.
2020-11-03
Szanowni Państwo,

realizacja konkursów jest powiązana z decyzjami, jakie są podejmowane w odniesieniu do funkcjonowania szkół podstawowych.
Pod koniec tygodnia przekażemy Państwu informacje, dotyczące etapu powiatowego konkursów.
2020-11-02
Szanowni Państwo,

została przeprowadzona kwalifikacja do etapu powiatowego konkursu z geografii. Szczegółowe informacje znajdują się na kontach koordynatorów.
2020-11-01
Szanowni Państwo,

została przeprowadzona kwalifikacja do etapu powiatowego konkursów z biologii i chemii. Szczegółowe informacje znajdują się na kontach koordynatorów.
2020-10-30
Szanowni Państwo,

została przeprowadzona kwalifikacja do etapu powiatowego konkursów z matematyki i fizyki. Szczegółowe informacje znajdują się na kontach koordynatorów.
2020-10-29
Szanowni Państwo,

została przeprowadzona kwalifikacja do etapu powiatowego konkursów z języka angielskiego i niemieckiego. Szczegółowe informacje znajdują się na kontach koordynatorów.
2020-10-29
Szanowni Państwo,

została przeprowadzona kwalifikacja do etapu powiatowego konkursów z języka polskiego i historii. Szczegółowe informacje znajdują się na kontach koordynatorów.
2020-10-28
Szanowni Państwo,

dziękujemy za przeprowadzenie etapu szkolnego konkursów zDolny Ślązak. Prosimy o przekazanie uczniom informacji o ich wynikach oraz wpisanie uczniów do systemu zgodnie z harmonogramem.
Informacje o kwalifikacjach, wynikających ze wskazanych w regulaminie progów procentowych, będą przekazywane sukcesywnie na konta koordynatorów. Uczniowie, którzy zdobyli 90% punktów mają zagwarantowany udział w etapie powiatowym.

Prosimy o odpięcie uczniom konkursów, w których nie wzięli udziału.

2020-10-26
Szanowni Państwo,

dzisiaj o godz. 10.00 zostanie podwieszony na kontach koordynatorów arkusz konkursowy z geografii.
Konkurs należy przeprowadzić zgodnie z harmonogramem 23.10 o godz.10.00.
Klucz odpowiedzi i schemat punktowania do arkusza zostanie opublikowany 23.10 o godz. 16.00.

Szczegóły dotyczące przeprowadzenia szkolnego etapu konkursu znajdują się w regulaminie oraz w zakładce DOKUMENTY, gdzie umieszczono instrukcję przeprowadzania etapu szkolnego oraz protokół.

Uczniów wraz z wynikami należy wprowadzić w ciągu 5 dni roboczych, czyli do 30.10 do godz.15.00.

2020-10-21
Szanowni Państwo,

dzisiaj o godz. 10.00 zostaną podwieszone na kontach koordynatorów arkusze konkursowe z biologii i chemii.
Konkursy należy przeprowadzić zgodnie z harmonogramem 22.10 o godz.10.00 biologię i o 11.00 chemię.
Klucz odpowiedzi i schemat punktowania do arkuszy zostanie opublikowany 23.10 o godz. 9.00.

Szczegóły dotyczące przeprowadzenia szkolnego etapu konkursu znajdują się w regulaminie oraz w zakładce DOKUMENTY, gdzie umieszczono instrukcję przeprowadzania etapu szkolnego oraz protokół.

Uczniów wraz z wynikami należy wprowadzić w ciągu 5 dni roboczych, czyli do 29.10 do godz.15.00.
2020-10-20
Szanowni Państwo,

rozszerzono model odpowiedzi z języka polskiego w zad. 21. Prosimy uwzględniać obydwie możliwości odpowiedzi.
2020-10-20
Szanowni Państwo,

dzisiaj o godz. 10.00 zostaną podwieszone na kontach koordynatorów arkusze konkursowe z matematyki i fizyki.
Konkursy należy przeprowadzić zgodnie z harmonogramem 21.10 o godz.10.00 matematykę i o 11.00 fizykę.
Klucz odpowiedzi i schemat punktowania do arkuszy zostanie opublikowany 22.10 o godz. 9.00.

Szczegóły dotyczące przeprowadzenia szkolnego etapu konkursu znajdują się w regulaminie oraz w zakładce DOKUMENTY, gdzie umieszczono instrukcję przeprowadzania etapu szkolnego oraz protokół.

Uczniów wraz z wynikami należy wprowadzić w ciągu 5 dni roboczych, czyli do 28.10 do godz.15.00.
2020-10-19
Szanowni Państwo,

dzisiaj rozpoczynają się etapy szkolne konkursów. Zgodnie z regulaminem można je przeprowadzić tylko stacjonarnie, w szkołach, zgodnie z terminarzem, który znajduje się w zakładce DOKUMENTY.
2020-10-19
Szanowni Państwo,

dzisiaj o godz. 10.00 zostaną podwieszone na kontach koordynatorów arkusze konkursowe z języka angielskiego i języka niemieckiego.
Konkursy należy przeprowadzić zgodnie z harmonogramem 20.10 o godz.10.00 język angielski i o 11.00 język niemiecki.
Klucz odpowiedzi i schemat punktowania do arkuszy zostanie opublikowany 21.10 o godz. 9.00.

Szczegóły dotyczące przeprowadzenia szkolnego etapu konkursu znajdują się w regulaminie oraz w zakładce DOKUMENTY, gdzie umieszczono instrukcję przeprowadzania etapu szkolnego oraz protokół.

Uczniów wraz z wynikami należy wprowadzić w ciągu 5 dni roboczych, czyli do 27.10 do godz.15.00.
2020-10-16
Szanowni Państwo,

dzisiaj o godz. 10.00 zostaną podwieszone na kontach koordynatorów arkusze konkursowe z języka polskiego i historii.
Konkursy należy przeprowadzić zgodnie z harmonogramem 19.10 o godz.10.00 język polski i o 11.00 historię.
Klucz odpowiedzi i schemat punktowania do arkuszy zostanie opublikowany 20.10 o godz. 9.00.

Szczegóły dotyczące przeprowadzenia szkolnego etapu konkursu znajdują się w regulaminie oraz w zakładce DOKUMENTY, gdzie umieszczono instrukcję przeprowadzania etapu szkolnego oraz protokół.

Uczniów wraz z wynikami należy wprowadzić w ciągu 5 dni roboczych, czyli do 26.10 do godz.15.00.
2020-10-15
Szanowni Państwo,

zakończyła się rejestracja szkół w systemie. Prosimy wybranych koordynatorów o zalogowanie się na stronie konkursów i aktywowanie kont. Jeżeli nie otrzymali Państwo informacji dotyczących logowania, prosimy skorzystać z opcji odzyskania hasła w zakładce LOGOWANIE. Przyczyną nieotrzymania wiadomości może być również błędne wpisanie adresu e-mail. W takim przypadku należy go poprawić na platformie edu.kuratorium.wroclaw.pl. Należy również sprawdzić, czy w panelu koordynatora widnieją nazwy przedmiotów, do których zostali Państwo przypisani.

Arkusze zostaną aktywowane na dwa dni przed terminem danego konkursu. Konkursy należy przeprowadzić w podanych w harmonogramie terminach i o wskazanych godzinach. Arkusze będą składać się z zadań zamkniętych oraz zadań otwartych z krótką odpowiedzią. Wymagania dla poszczególnych przedmiotów można odnaleźć w regulaminie.

Koordynatorzy będą mogli wpisywać dane uczniów i ich wyniki od 20.10. Na wpisanie informacji z każdego konkursu będzie 5 dni roboczych.

Szczegóły dotyczące przeprowadzenia szkolnego etapu konkursu znajdują się w regulaminie oraz w zakładce DOKUMENTY, gdzie umieszczono instrukcję przeprowadzania etapu szkolnego oraz protokół.
2020-10-05
Szanowni Państwo,

informujemy, że uczniów będą mogli Państwo wpisywać od 20.10 po pierwszych przeprowadzonych konkursach.
2020-09-25
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu zaprasza do wzięcia udziału w seminarium "Konkursy zDolny Ślązak 2020/2021".

Na szkoleniu zostaną omówione zasady rejestracji oraz korzystania z elektronicznego systemu obsługi konkursów. Uczestnicy zostaną zapoznani z procedurami przeprowadzania konkursów, zmianami w regulaminie i terminami organizacji dolnośląskich konkursów.

Seminarium odbędzie się w dniu 17 września 2020 r. w godz. 14.00-16.00 on-line na platformie Microsoft 365 Teams.

Zgłoszenia po wcześniejszej rejestracji i logowaniu - https://dodn.dolnyslask.pl/szkolenie/?id=12739

Udział w seminarium jest bezpłatny.
2020-09-11
Szanowni Państwo,

w zakładce DOKUMENTY znajduje się regulamin i harmonogram I i II etapu konkursów na rok szkolny 2020/2021.

1. System rejestracji szkół przez dyrektorów został otwarty na stronie edu.kuratorium.wroclaw.pl. Zgłoszenia będą możliwe do 30 września. Nie ma potrzeby pisemnego potwierdzenia zgłoszenia.
2. Hasła dostępu do konta szkolnego na stronie konkursów zostaną przesłane na adresy e-mail koordynatorów, wskazane przez dyrektora w zgłoszeniu.
3. Wszystkie konkursy będą realizowane na wszystkich etapach stacjonarnie na wydrukowanych arkuszach konkursowych.

Prosimy o zapoznanie się regulaminem i harmonogramem etapu szkolnego i powiatowego, zarejestrowanie szkoły oraz aktywowanie kont koordynatorów.
2020-09-09
Szanowni Państwo,

rozpoczyna się kolejna edycja dolnośląskich konkursów zDolny Ślązak. Serdecznie zapraszamy dyrektorów, nauczycieli oraz uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII do udziału w tym wydarzeniu edukacyjnym.

W roku szkolnym 2020/2021 zostaną przeprowadzone konkursy z języka polskiego, matematyki, historii, fizyki, biologii, chemii, geografii, języka angielskiego oraz języka niemieckiego.

Już wkrótce zostanie opublikowany regulamin oraz harmonogram konkursów, a dyrektorzy będą mogli zgłaszać szkoły do udziału w konkursach na stronie edu.kuratorium.wroclaw.pl do 30 września.
2020-08-24
Kuratorium Oświaty  Marszałek Województwa Dolnośląskeigo  Dolnosląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

© 2018-2020 zDolny Ślązak