zDolny Ślązak - (użytkownik niezalogowany)
Konkursy realizowane są w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień.

Aktualności:

Treść komunikatuData ogłoszenia
Szanowni Państwo,

Organizatorzy konkursów zdecydowali, że laureaci konkursów zDolny Ślązak, którzy otrzymali więcej niż jeden tytuł laureata w roku szkolnym 2020/21, zgodnie z dotychczasową tradycją, otrzymają nagrody pieniężne, które zostaną przesłane uczniom bezpośrednio na konta bankowe ich rodziców.

Wobec powyższego prosimy Dyrektorów szkół o przekazanie rodzicom kilkukrotnych laureatów, o których mowa wyżej, oświadczenia, które znajduje się w zakładce DOKUMENTY.

Prosimy również o zebranie od rodziców wypełnionych i podpisanych oświadczeń i przesyłanie ich w formie skanu dokumentu na adres: ehamera@kowroc.pl

Ponadto, prosimy o równoczesne przesłanie oryginałów tych oświadczeń za pośrednictwem poczty na adres Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław
2021-05-13
Szanowni Państwo,

zaświadczenia zostaną wysłane do szkół 7 maja.
2021-04-29
Szanowni Państwo,

prosimy koordynatorów szkolnych o uzupełnienie danych uczniów - data i miejsce urodzenia, którzy zdobyli tytuły laureatów i finalistów.

Dane są niezbędne do wystawienia zaświadczeń.
2021-04-14
Szanowni Państwo,

25 marca odbył się FINAŁ Dolnośląskiego Konkursu Historycznego.

Wzięło w nim udział 68 uczestników. 37 osób, które uzyskały co najmniej 34 punkty, otrzymują tytuł laureata konkursu. Tytuł finalisty otrzymują uczestnicy, którzy zdobyli co najmniej 18 punktów.27 marca odbył się FINAŁ Dolnośląskiego Konkursu Chemicznego.

Wzięło w nim udział 58 uczestników. 29 osób, które uzyskały co najmniej 33 punkty, otrzymują tytuł laureata konkursu. Tytuł finalisty otrzymują uczestnicy, którzy zdobyli co najmniej 18 punktów.29 marca odbył się FINAŁ Dolnośląskiego Konkursu Fizycznego.

Wzięło w nim udział 58 uczestników. 31 osób, które uzyskały co najmniej 22 punkty, otrzymują tytuł laureata konkursu. Tytuł finalisty otrzymują uczestnicy, którzy zdobyli co najmniej 9 punktów.31 marca odbył się FINAŁ Dolnośląskiego Konkursu Biologicznego.

Wzięło w nim udział 59 uczestników. 32 osoby, które uzyskały co najmniej 40 punktów, otrzymują tytuł laureata konkursu. Tytuł finalisty otrzymują uczestnicy, którzy zdobyli co najmniej 18 punktów.


Dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom finałów. Dyplomy i zaświadczenia zostaną przesłane do szkół.


Dziękujemy Wszystkim za odpowiedzialną i dojrzałą postawę okazaną w formie dyscypliny społecznej i cierpliwego przestrzegania zasad sanitarno-higienicznych obowiązujących w placówkach podczas trwania konkursów.

Dziękujemy Wszystkim Dyrektorom, Nauczycielom i Pracownikom szkół i placówek za pomoc w realizacji konkursów na wszystkich etapach.
2021-04-12
Szanowni Państwo,

22 marca odbył się FINAŁ Dolnośląskiego Konkursu Geograficznego.

Wzięło w nim udział 56 uczestników. 33 osoby, które uzyskały co najmniej 44 punkty, otrzymują tytuł laureata konkursu. Tytuł finalisty otrzymują uczestnicy, którzy zdobyli co najmniej 18 punktów.

Dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom finału.

Dyplomy i zaświadczenia zostaną przesłane do szkół.
2021-04-07
Szanowni Państwo,

15 marca odbył się FINAŁ Dolnośląskiego Konkursu Polonistycznego.

Wzięło w nim udział 71 uczestników. 39 osób, które uzyskały co najmniej 38 punktów, otrzymuje tytuł laureata konkursu. Tytuł finalisty otrzymują uczestnicy, którzy zdobyli co najmniej 15 punktów.

Dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom finału.

Dyplomy i zaświadczenia zostaną przesłane do szkół.
2021-03-29
Szanowni Państwo,

zgodnie z utrzymaniem przez MEiN możliwości przeprowadzania konkursów na terenie szkół i placówek oraz decyzją Dolnośląskiego Kuratora Oświaty konkursy z chemii, fizyki i biologii odbędą się bez zmian, w wyznaczonych terminach i miejscach.

2021-03-26
Szanowni Państwo,

10 marca odbył się FINAŁ Dolnośląskiego Konkursu Matematycznego.

Wzięło w nim udział 66 uczestników. 37 osób, które uzyskały co najmniej 20 punktów, otrzymuje tytuł laureata konkursu. Tytuł finalisty otrzymują uczestnicy, którzy zdobyli co najmniej 9 punktów.

Dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom finału.

Dyplomy i zaświadczenia zostaną przesłane do szkół.
2021-03-22
Szanowni Państwo,

8 marca odbył się FINAŁ Dolnośląskiego Konkursu Języka Angielskiego.

Wzięło w nim udział 85 uczestników. 47 osób, które uzyskały co najmniej 44 punkty, otrzymuje tytuł laureata konkursu. Tytuł finalisty otrzymują uczestnicy, którzy zdobyli co najmniej 18 punktów.

Dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom finału.

Dyplomy i zaświadczenia zostaną przesłane do szkół.
2021-03-22
Szanowni Państwo,

12 marca odbył się FINAŁ Dolnośląskiego Konkursu Języka Niemieckiego.

Wzięło w nim udział 47 uczestników. 24 osoby, które uzyskały co najmniej 38 punktów, otrzymuje tytuł laureata konkursu. Tytuł finalisty otrzymują uczestnicy, którzy zdobyli co najmniej 18 punktów.

Dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom finału.

Dyplomy i zaświadczenia zostaną przesłane do szkół.
2021-03-22
Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z decyzją Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, harmonogram konkursów pozostaje bez zmian.

Dziękujemy Wszystkim za odpowiedzialną i dojrzałą postawę okazaną w formie dyscypliny społecznej i cierpliwego przestrzegania zasad sanitarno-higienicznych obowiązujących w placówkach podczas trwania konkursu.
2021-03-19
Szanowni Państwo,

wyniki finałów konkursów z języka angielskiego, języka niemieckiego i matematyki zostaną ogłoszone 22.03.
2021-03-17
Szanowni Państwo,

w zakładce DOKUMENTY został umieszczony plik MIEJSCA I ZASADY PRZEPROWADZANIA FINAŁÓW. Prosimy o zapoznanie się.

ANKIETA COVIDOVA obowiązuje uczniów, którzy zostali przypisani do DODN we Wrocławiu.

Uwaga! Chcąc umożliwić wszystkim uczniom udział w próbnych egzaminach ósmoklasisty, które odbędą się w dniach 17-19.03, zostały ustalone nowe terminy finałów konkursów z fizyki i biologii - 29.03 oraz 31.03.

2021-03-01
Szanowni Państwo,

kwalifikacje do etapu wojewódzkiego konkursów zostały zakończone. Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom i gratulujemy zdobytych wyników.

W zakładce DOKUMENTY znajduje się harmonogram ostatniego etapu poszczególnych konkursów. Informacja o miejscach zostanie podwieszona na stronie do 1 marca. Zgodnie z regulaminem w etapach finałowych konkursów języka polskiego, angielskiego i niemieckiego nie będzie części ustnej.

Prosimy koordynatorów o uzupełnienie informacji o datach i miejscach urodzenia uczestników zakwalifikowanych do finałów - są to dane niezbędne do wydania zaświadczeń.
2021-02-13
Szanowni Państwo,

przypominamy, że należy przesłać poświadczenie podpisane przez Dyrektora o ubezpieczeniu ucznia zakwalifikowanego do zawodów finałowych z chemii na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem finału pod adres: DODN, ul. Trzebnicka 42/44, 50-230 Wrocław, z dopiskiem „Finał Konkursu Chemicznego”.
Bez poświadczenia o ubezpieczeniu uczeń nie będzie dopuszczony do zawodów finałowych ze względu na przepisy obowiązujące na Wydziale Chemii UWr., związane z samodzielnym wykonywaniem zadań laboratoryjnych.
2021-02-13
Szanowni Państwo,

została przeprowadzona kwalifikacja do etapu finałowego (wojewódzkiego) konkursów z historii oraz geografii.

Progi kwalifikacyjne z poszczególnych przedmiotów ukształtowały się następująco: historia - 28, geografia - 29.

Prace uczestników oraz informacje o kwalifikacji zostały umieszczone na kontach koordynatorów szkolnych w zakładce UCZEŃ. Prosimy o udostępnienie uczniom skanów prac. Klucze odpowiedzi i schematy punktowania dostępne są w zakładce ARKUSZE na stronie konkursów.

Do 12 lutego zostanie podany szczegółowy harmonogram etapów finałowych, które zostaną przeprowadzone w marcu we Wrocławiu.
2021-02-12
Szanowni Państwo,

została przeprowadzona kwalifikacja do etapu finałowego (wojewódzkiego) konkursów z biologii oraz chemii.

Progi kwalifikacyjne z poszczególnych przedmiotów ukształtowały się następująco: biologia - 24, chemia - 28.

Prace uczestników oraz informacje o kwalifikacji zostały umieszczone na kontach koordynatorów szkolnych w zakładce UCZEŃ. Prosimy o udostępnienie uczniom skanów prac. Klucze odpowiedzi i schematy punktowania dostępne są w zakładce ARKUSZE na stronie konkursów.

Do 12 lutego zostanie podany szczegółowy harmonogram etapów finałowych, które zostaną przeprowadzone w marcu we Wrocławiu.
2021-02-10
Szanowni Państwo,

została przeprowadzona kwalifikacja do etapu finałowego (wojewódzkiego) konkursów z języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki oraz fizyki.

Progi kwalifikacyjne z poszczególnych przedmiotów ukształtowały się następująco: język polski - 28, język angielski - 34, język niemiecki - 26, matematyka - 15, fizyka - 16.

Prace uczestników oraz informacje o kwalifikacji zostały umieszczone na kontach koordynatorów szkolnych w zakładce UCZEŃ. Prosimy o udostępnienie uczniom skanów prac. Klucze odpowiedzi i schematy punktowania dostępne są w zakładce ARKUSZE na stronie konkursów.

W kolejnych dniach będą ogłoszone kwalifikacje z pozostałych przedmiotów.

Do 12 lutego zostanie podany szczegółowy harmonogram etapów finałowych, które zostaną przeprowadzone w marcu we Wrocławiu.
2021-02-08
Szanowni Państwo,

powiatowe etapy konkursów zostały przeprowadzone. Bardzo dziękujemy dyrektorom i nauczycielom za zaangażowanie, współpracę i sprawny przebieg II etapu.

Informacja o kwalifikacji do finałów oraz sprawdzone prace uczniów zostaną przesłane na konta koordynatorów w ciągu 2-3 tygodni.
2021-01-26
Szanowni Państwo,

prosimy koordynatorów o sprawdzenie swoich kont. Jeżeli pojawią się problemy z logowaniem należy skorzystać z opcji - przypomnienie parametrów dostępu do aplikacji w zakładce LOGOWANIE.

Na kontach znajdują się listy uczniów zakwalifikowanych do etapu powiatowego. Należy je pobrać, żeby mieć dostęp do kodów uczniów zapisanych w formie np. E1099.

Prosimy sprawdzić, czy po zalogowaniu w zakładce ARKUSZE wyświetlają się Państwu ikony właściwych przedmiotów i czy możliwe jest pobranie pliku ARKUSZ PRÓBNY.
2021-01-14
Szanowni Państwo,

w zakładce DOKUMENTY została umieszczona lista miejsc, do których należy dostarczyć prace uczniów w dniu danego konkursu oraz formularz protokołu etapu powiatowego.

Jeżeli na liście znajduje się miejsce znajdujące się poza powiatem, a jest dla Państwa korzystniejsze, proszę o informację drogą mailową - pawel.nowak@dodn.dolnyslask.pl lub telefonicznie - 508 691 074.

W zakładce DOKUMENTY znajdą Państwo wszystkie potrzebne informacje dotyczące realizacji konkursów. Kody uczniów są widoczne po ściągnięciu listy uczestników z konta koordynatora.

Proszę o kontakt również w innych sprawach dotyczących konkursów.
2021-01-11
Szanowni Państwo,

w zakładce DOKUMENTY został podwieszony harmonogram etapu powiatowego konkursów oraz zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie zmiany regulaminu w części dotyczącej organizacji tego etapu.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami i przygotowanie się do przeprowadzenia konkursów w szkołach.

Lista placówek, do których będą Państwo dostarczali prace uczniów zostanie opublikowana do 11.01.

Finały konkursów odbędą się w marcu i kwietniu. Szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany po przeprowadzeniu etapu powiatowego.
2020-12-15
Szanowni Państwo,

ze względu na wprowadzone na obszarze całego kraju nowe obostrzenia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dolnośląski Kurator Oświaty podjął decyzję o zmianie terminów przeprowadzenia etapów powiatowych konkursów zDolny Ślązak.

Nowy harmonogram konkursów zostanie opublikowany na stronie konkursów do 15 grudnia.​
2020-11-05
Szanowni Państwo,

w związku z rozszerzeniem klucza odpowiedzi z języka polskiego w zad. 23 przesłano do koordynatorów informację z prośbą o weryfikację prac tych uczestników, którym zabrakło jednego punktu do osiągnięcia progu kwalifikacyjnego.
Zmiany można wprowadzać do 5.11 do godz. 15.00.
2020-11-03
Szanowni Państwo,

realizacja konkursów jest powiązana z decyzjami, jakie są podejmowane w odniesieniu do funkcjonowania szkół podstawowych.
Pod koniec tygodnia przekażemy Państwu informacje, dotyczące etapu powiatowego konkursów.
2020-11-02
Szanowni Państwo,

została przeprowadzona kwalifikacja do etapu powiatowego konkursu z geografii. Szczegółowe informacje znajdują się na kontach koordynatorów.
2020-11-01
Szanowni Państwo,

została przeprowadzona kwalifikacja do etapu powiatowego konkursów z biologii i chemii. Szczegółowe informacje znajdują się na kontach koordynatorów.
2020-10-30
Szanowni Państwo,

została przeprowadzona kwalifikacja do etapu powiatowego konkursów z matematyki i fizyki. Szczegółowe informacje znajdują się na kontach koordynatorów.
2020-10-29
Szanowni Państwo,

została przeprowadzona kwalifikacja do etapu powiatowego konkursów z języka angielskiego i niemieckiego. Szczegółowe informacje znajdują się na kontach koordynatorów.
2020-10-29
Szanowni Państwo,

została przeprowadzona kwalifikacja do etapu powiatowego konkursów z języka polskiego i historii. Szczegółowe informacje znajdują się na kontach koordynatorów.
2020-10-28
Szanowni Państwo,

dziękujemy za przeprowadzenie etapu szkolnego konkursów zDolny Ślązak. Prosimy o przekazanie uczniom informacji o ich wynikach oraz wpisanie uczniów do systemu zgodnie z harmonogramem.
Informacje o kwalifikacjach, wynikających ze wskazanych w regulaminie progów procentowych, będą przekazywane sukcesywnie na konta koordynatorów. Uczniowie, którzy zdobyli 90% punktów mają zagwarantowany udział w etapie powiatowym.

Prosimy o odpięcie uczniom konkursów, w których nie wzięli udziału.

2020-10-26
Szanowni Państwo,

dzisiaj o godz. 10.00 zostanie podwieszony na kontach koordynatorów arkusz konkursowy z geografii.
Konkurs należy przeprowadzić zgodnie z harmonogramem 23.10 o godz.10.00.
Klucz odpowiedzi i schemat punktowania do arkusza zostanie opublikowany 23.10 o godz. 16.00.

Szczegóły dotyczące przeprowadzenia szkolnego etapu konkursu znajdują się w regulaminie oraz w zakładce DOKUMENTY, gdzie umieszczono instrukcję przeprowadzania etapu szkolnego oraz protokół.

Uczniów wraz z wynikami należy wprowadzić w ciągu 5 dni roboczych, czyli do 30.10 do godz.15.00.

2020-10-21
Szanowni Państwo,

dzisiaj o godz. 10.00 zostaną podwieszone na kontach koordynatorów arkusze konkursowe z biologii i chemii.
Konkursy należy przeprowadzić zgodnie z harmonogramem 22.10 o godz.10.00 biologię i o 11.00 chemię.
Klucz odpowiedzi i schemat punktowania do arkuszy zostanie opublikowany 23.10 o godz. 9.00.

Szczegóły dotyczące przeprowadzenia szkolnego etapu konkursu znajdują się w regulaminie oraz w zakładce DOKUMENTY, gdzie umieszczono instrukcję przeprowadzania etapu szkolnego oraz protokół.

Uczniów wraz z wynikami należy wprowadzić w ciągu 5 dni roboczych, czyli do 29.10 do godz.15.00.
2020-10-20
Szanowni Państwo,

rozszerzono model odpowiedzi z języka polskiego w zad. 21. Prosimy uwzględniać obydwie możliwości odpowiedzi.
2020-10-20
Szanowni Państwo,

dzisiaj o godz. 10.00 zostaną podwieszone na kontach koordynatorów arkusze konkursowe z matematyki i fizyki.
Konkursy należy przeprowadzić zgodnie z harmonogramem 21.10 o godz.10.00 matematykę i o 11.00 fizykę.
Klucz odpowiedzi i schemat punktowania do arkuszy zostanie opublikowany 22.10 o godz. 9.00.

Szczegóły dotyczące przeprowadzenia szkolnego etapu konkursu znajdują się w regulaminie oraz w zakładce DOKUMENTY, gdzie umieszczono instrukcję przeprowadzania etapu szkolnego oraz protokół.

Uczniów wraz z wynikami należy wprowadzić w ciągu 5 dni roboczych, czyli do 28.10 do godz.15.00.
2020-10-19
Szanowni Państwo,

dzisiaj rozpoczynają się etapy szkolne konkursów. Zgodnie z regulaminem można je przeprowadzić tylko stacjonarnie, w szkołach, zgodnie z terminarzem, który znajduje się w zakładce DOKUMENTY.
2020-10-19
Szanowni Państwo,

dzisiaj o godz. 10.00 zostaną podwieszone na kontach koordynatorów arkusze konkursowe z języka angielskiego i języka niemieckiego.
Konkursy należy przeprowadzić zgodnie z harmonogramem 20.10 o godz.10.00 język angielski i o 11.00 język niemiecki.
Klucz odpowiedzi i schemat punktowania do arkuszy zostanie opublikowany 21.10 o godz. 9.00.

Szczegóły dotyczące przeprowadzenia szkolnego etapu konkursu znajdują się w regulaminie oraz w zakładce DOKUMENTY, gdzie umieszczono instrukcję przeprowadzania etapu szkolnego oraz protokół.

Uczniów wraz z wynikami należy wprowadzić w ciągu 5 dni roboczych, czyli do 27.10 do godz.15.00.
2020-10-16
Szanowni Państwo,

dzisiaj o godz. 10.00 zostaną podwieszone na kontach koordynatorów arkusze konkursowe z języka polskiego i historii.
Konkursy należy przeprowadzić zgodnie z harmonogramem 19.10 o godz.10.00 język polski i o 11.00 historię.
Klucz odpowiedzi i schemat punktowania do arkuszy zostanie opublikowany 20.10 o godz. 9.00.

Szczegóły dotyczące przeprowadzenia szkolnego etapu konkursu znajdują się w regulaminie oraz w zakładce DOKUMENTY, gdzie umieszczono instrukcję przeprowadzania etapu szkolnego oraz protokół.

Uczniów wraz z wynikami należy wprowadzić w ciągu 5 dni roboczych, czyli do 26.10 do godz.15.00.
2020-10-15
Szanowni Państwo,

zakończyła się rejestracja szkół w systemie. Prosimy wybranych koordynatorów o zalogowanie się na stronie konkursów i aktywowanie kont. Jeżeli nie otrzymali Państwo informacji dotyczących logowania, prosimy skorzystać z opcji odzyskania hasła w zakładce LOGOWANIE. Przyczyną nieotrzymania wiadomości może być również błędne wpisanie adresu e-mail. W takim przypadku należy go poprawić na platformie edu.kuratorium.wroclaw.pl. Należy również sprawdzić, czy w panelu koordynatora widnieją nazwy przedmiotów, do których zostali Państwo przypisani.

Arkusze zostaną aktywowane na dwa dni przed terminem danego konkursu. Konkursy należy przeprowadzić w podanych w harmonogramie terminach i o wskazanych godzinach. Arkusze będą składać się z zadań zamkniętych oraz zadań otwartych z krótką odpowiedzią. Wymagania dla poszczególnych przedmiotów można odnaleźć w regulaminie.

Koordynatorzy będą mogli wpisywać dane uczniów i ich wyniki od 20.10. Na wpisanie informacji z każdego konkursu będzie 5 dni roboczych.

Szczegóły dotyczące przeprowadzenia szkolnego etapu konkursu znajdują się w regulaminie oraz w zakładce DOKUMENTY, gdzie umieszczono instrukcję przeprowadzania etapu szkolnego oraz protokół.
2020-10-05
Szanowni Państwo,

informujemy, że uczniów będą mogli Państwo wpisywać od 20.10 po pierwszych przeprowadzonych konkursach.
2020-09-25
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu zaprasza do wzięcia udziału w seminarium "Konkursy zDolny Ślązak 2020/2021".

Na szkoleniu zostaną omówione zasady rejestracji oraz korzystania z elektronicznego systemu obsługi konkursów. Uczestnicy zostaną zapoznani z procedurami przeprowadzania konkursów, zmianami w regulaminie i terminami organizacji dolnośląskich konkursów.

Seminarium odbędzie się w dniu 17 września 2020 r. w godz. 14.00-16.00 on-line na platformie Microsoft 365 Teams.

Zgłoszenia po wcześniejszej rejestracji i logowaniu - https://dodn.dolnyslask.pl/szkolenie/?id=12739

Udział w seminarium jest bezpłatny.
2020-09-11
Szanowni Państwo,

w zakładce DOKUMENTY znajduje się regulamin i harmonogram I i II etapu konkursów na rok szkolny 2020/2021.

1. System rejestracji szkół przez dyrektorów został otwarty na stronie edu.kuratorium.wroclaw.pl. Zgłoszenia będą możliwe do 30 września. Nie ma potrzeby pisemnego potwierdzenia zgłoszenia.
2. Hasła dostępu do konta szkolnego na stronie konkursów zostaną przesłane na adresy e-mail koordynatorów, wskazane przez dyrektora w zgłoszeniu.
3. Wszystkie konkursy będą realizowane na wszystkich etapach stacjonarnie na wydrukowanych arkuszach konkursowych.

Prosimy o zapoznanie się regulaminem i harmonogramem etapu szkolnego i powiatowego, zarejestrowanie szkoły oraz aktywowanie kont koordynatorów.
2020-09-09
Szanowni Państwo,

rozpoczyna się kolejna edycja dolnośląskich konkursów zDolny Ślązak. Serdecznie zapraszamy dyrektorów, nauczycieli oraz uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII do udziału w tym wydarzeniu edukacyjnym.

W roku szkolnym 2020/2021 zostaną przeprowadzone konkursy z języka polskiego, matematyki, historii, fizyki, biologii, chemii, geografii, języka angielskiego oraz języka niemieckiego.

Już wkrótce zostanie opublikowany regulamin oraz harmonogram konkursów, a dyrektorzy będą mogli zgłaszać szkoły do udziału w konkursach na stronie edu.kuratorium.wroclaw.pl do 30 września.
2020-08-24
Kuratorium Oświaty  Marszałek Województwa Dolnośląskeigo  Dolnosląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

© 2018-2021 zDolny Ślązak