zDolny Ślązak - (użytkownik niezalogowany)
Konkursy realizowane są w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień.

Arkusze:

2020

Nazwa Arkuszaarkuszklucz
POWIATOWY BIOLOGIA_2020
POWIATOWY CHEMIA_2020
POWIATOWY FIZYKA_2020
POWIATOWY GEOGRAFIA_2020
POWIATOWY HISTORIA_2020
POWIATOWY JĘZYK ANGIELSKI_2020
POWIATOWY JĘZYK NIEMIECKI_2020
POWIATOWY JĘZYK POLSKI_2020
POWIATOWY MATEMATYKA_2020
SZKOLNY BIOLOGIA_2020
SZKOLNY CHEMIA_2020
SZKOLNY FIZYKA_2020
SZKOLNY GEOGRAFIA_2020
SZKOLNY HISTORIA_2020
SZKOLNY JĘZYK ANGIELSKI_2020
SZKOLNY JĘZYK NIEMIECKI_2020
SZKOLNY JĘZYK POLSKI_2020
SZKOLNY MATEMATYKA_2020

2019

Nazwa Arkuszaarkuszklucz
FINAŁOWY BIOLOGIA_2019
FINAŁOWY CHEMIA_2019
FINAŁOWY FIZYKA_2019
FINAŁOWY GEOGRAFIA_2019
FINAŁOWY HISTORIA_2019
FINAŁOWY JĘZYK ANGIELSKI_2019
FINAŁOWY JĘZYK NIEMIECKI_2019
FINAŁOWY JĘZYK POLSKI_2019
FINAŁOWY MATEMATYKA_2019
POWIATOWY BIOLOGIA_2019
POWIATOWY CHEMIA_2019
POWIATOWY FIZYKA_2019
POWIATOWY GEOGRAFIA_2019
POWIATOWY HISTORIA_2019
POWIATOWY JĘZYK ANGIELSKI_2019
POWIATOWY JĘZYK NIEMIECKI_2019
POWIATOWY JĘZYK POLSKI_2019
POWIATOWY MATEMATYKA_2019
SZKOLNY BIOLOGIA_2019
SZKOLNY CHEMIA_2019
SZKOLNY FIZYKA_2019
SZKOLNY GEOGRAFIA_2019
SZKOLNY HISTORIA_2019
SZKOLNY JĘZYK ANGIELSKI_2019
SZKOLNY JĘZYK NIEMIECKI_2019
SZKOLNY JĘZYK POLSKI_2019
SZKOLNY MATEMATYKA_2019

2018

Nazwa Arkuszaarkuszklucz
finałowy_biologiczny_2018
finałowy_chemiczny_2018
finałowy_fizyczny_2018
finałowy_francuski_2018
finałowy_geograficzny_2018
finałowy_historyczny_2018
finałowy_język angielski_ślązaczek_2018
finałowy_język angielski_ślązak_2018
finałowy_matematyczny_2018
finałowy_matematyczny_ślązaczek_2018
finałowy_niemiecki_ślązaczek_2018
finałowy_niemiecki_ślązak_2018
finałowy_polonistyczny_2018
finałowy_polonistyczny_ślązaczek_2018
powiatowy_angielski_ślązaczek_2018
powiatowy_angielski_ślązak_2018
powiatowy_francuski_ślązak_2018
powiatowy_humanistyczny_2018
powiatowy_mat_fiz_2018
powiatowy_matematyka_ślązaczek_2018
powiatowy_niemiecki_ślązaczek_2018
powiatowy_niemiecki_ślązak_2018
powiatowy_przyrodniczy_2018
powiatowy_ślązaczek_język_polski_2018
szkolny_angielski_ślązaczek_2018
szkolny_angielski_ślązak_2018
szkolny_francuski_2018
szkolny_humanistyczny_2018
szkolny_język polski_ślązaczek_2018
szkolny_mat_fiz_2018
szkolny_matematyka_ślązaczek_2018
szkolny_niemiecki_ślązaczek_2018
szkolny_niemiecki_ślązak_2018
szkolny_przyrodniczy_2018

2017

Nazwa Arkuszaarkuszklucz
finalowy_biologiczny_2017
finalowy_polonistyczny_2017
finałowy_chemiczny_2017
finałowy_fizyczny_2017
finałowy_geograficzny_2017
finałowy_historyczny_2017
finałowy_matematyczny_2017
finałowy_matematyczny_ślązaczek_2017
finałowy_polonistyczny_ślązaczek_2017
 
powiatowy_angielski_2017
powiatowy_angielski_ślązaczek_2017
powiatowy_francuski_2017
powiatowy_humanistyczny_2017
powiatowy_mat_fiz_2017
powiatowy_niemiecki_2017
powiatowy_przyrodniczy_2017
powiatowy_ślązaczek_2017
szkolny_angielski_2017
szkolny_angielski_ślązaczek_2017
szkolny_francuski_2017
szkolny_humanistyczny_2017
szkolny_mat_fiz_2017
szkolny_niemiecki_2017
szkolny_niemiecki_ślązaczek_2017
szkolny_ślązaczek_2017
Kuratorium Oświaty  Marszałek Województwa Dolnośląskeigo  Dolnosląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

© 2018-2021 zDolny Ślązak