zDolny Ślązak - (użytkownik niezalogowany)
Konkursy realizowane są w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień.

Kontakt

Wojewódzka Komisja Konkursowa

Przewodniczący - Paweł Nowak 

ul. Trzebnicka 42-45, 50-230 Wrocław  /  zdolnyslazak@dodn.dolnyslask.pl  /  tel. 508-691-074

Kuratorium Oświaty  Marszałek Województwa Dolnośląskeigo  Dolnosląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

© 2018-2022 zDolny Ślązak