zDolny Ślązak - (użytkownik niezalogowany)
Konkursy realizowane są w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień.

Kontakt:

zdolnyslazak@kowroc.pl

tel. 506 002 552

Wojewódzka Komisja Konkursowa

 Przewodniczący - Paweł Nowak  

Kuratorium Oświaty  Marszałek Województwa Dolnośląskeigo  Dolnosląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

© 2018-2022 zDolny Ślązak