zDolny Ślązak - (użytkownik niezalogowany)
Konkursy realizowane są w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień.

Kontakt

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

ul. Trzebnicka 42-45, 50-230 Wrocław
tel. 508-691-150
dodn@dodn.dolnyslask.pl

Wojewódzka Komisja Konkursowa / Przewodniczący Paweł Nowak 

ul. Trzebnicka 42-45, 50-230 Wrocław
tel. 508-691-074
pawel.nowak@dodn.dolnyslask.pl

Kuratorium Oświaty  Marszałek Województwa Dolnośląskeigo  Dolnosląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

© 2018-2021 zDolny Ślązak